Menu

Word ook vriend van Stichting Mijn Liefste Wens

Zieke kinderen verdienen onze steun. U kunt ons helpen door vriend van de Stichting te worden. Wij zetten ons volledig in, om de moeilijke tijd die deze kinderen in het ziekenhuis doormaken, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Voor de realisatie van kindvriendelijke projecten hebben we u nodig! Iedere bijdrage is van harte welkom! U kunt ook Bedrijfsvriend worden of een notariële schenking doen met belastingvoordeel. Zonder tussenkomst van een notaris (kosteloos alternatief) kunt u ook de overeenkomst rechtstreeks downloaden bij de belastingdienst.

Vriend

U kunt een bedrag storten op:
Rabobank Nijmegen,  1398.12.490, IBAN: NL63RABO0139812490
T.n.v. Stichting Mijn Liefste Wens.

U kunt online doneren waarbij u “machtiging” kunt selecteren als u periodiek wilt schenken. Vergeet hierbij niet uw volledige gegevens te vermelden, zodat wij weten van wie de gift afkomstig is.

Ook kunt u voor een (eenmalige of doorlopende) machting hier de machtigingskaart uitprinten, invullen en aan ons retour zenden.

Schenking middels notariële akte

De overheid voert een fiscaal beleid dat het schenken aan goede doelen aanmoedigt. Voor een donatie aan een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’ zoals de Stichting Mijn Liefste Wens, heb je het recht op aftrek van de belasting. Een notariële schenking is een periodieke schenking die jaarlijks volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Bereken met de Schenkcalculator uw fiscaal voordeel of  bekijk wat u extra kunt schenken dankzij het belastingvoordeel.

Hoe werkt het? Heel eenvoudig:

U schenkt jaarlijks een vast bedrag aan de Stichting Mijn Liefste Wens voor een periode van vijf jaar. Deze afspraak wordt in een notariële akte vastgelegd.

U bepaalt uiteraard zelf de hoogte van het bedrag.
De notaris van Stichting Mijn Liefste Wens, mr. J. Willems van De Mul Zegger Notarissen te Nijmegen, kan voor u de opmaak van de akte verzorgen.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op: info@mijnliefstewens.nl

Het bedrag dat u schenkt is volledig aftrekbaar van uw verzamelinkomen.

Erfgenaam of mede-erfgenaam

Mocht U naast een schenking of het donateurschap meer willen doen voor zieke kinderen, dan kunt de Stichting Mijn Liefste Wens aanwijzen als erfgenaam of mede-erfgenaam. U bepaalt zelf welk deel van uw erfenis naar dit goede doel gaat: alles of een deel. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een schilderij.

Dit heet een legaat en is bedoeld om iets na te laten aan personen die niet uw directe erfgenamen zijn.
De Stichting Mijn Liefste Wens is dan in wettelijke termen benoemd als legataris in uw testament.
Een erfgenaam, dus ook Stichting Mijn Liefste Wens, heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. In de praktijk zal dit betekenen dat de nalatenschap onder voorbehoud wordt aanvaard tot duidelijk is dat deze positief is (geen schuld).

Omdat de Stichting Mijn Liefste Wens een ANBI status heeft, is zij volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daarmee is het deel van uw nalatenschap aan de Stichting Mijn Liefste Wens voor 100% inzetbaar voor zieke kinderen.

Nadenken over een testament, en dus over de periode dat u er niet meer bent, is geen gemakkelijk onderwerp. Maar het is een geruststellend idee dat alles goed geregeld is. En u kunt ervan verzekerd zijn dat de Stichting Mijn Liefste Wens uw nalatenschap zal inzetten om de zorg en kwaliteit van leven van zieke kinderen van de ziekenhuizen in Nijmegen met vele projecten zal ondersteunen.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden. Tevens kunt U ons notariskantoor mr. J. Willems van De Mul Zegger Notarissen te Nijmegen benaderen of mail de stichting Mijn Liefste Wens info@mijnliefstewens.nl. Wij nemen dan contact met U op.