Menu

Visie

De Stichting Mijn Liefste Wens (voorheen werkend onder de naam ‘Stichting Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis St Radboud) is opgericht met een heel duidelijk doel: het ondersteunen van projecten, die gericht zijn op het welzijn van het zieke kind in de drie Nijmeegse ziekenhuizen.

Historie

De Stichting is in 2003 opgericht en werkte aanvankelijk onder de naam ‘Stichting Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis St Radboud’ alleen voor het Radboud Kinderziekenhuis. Omdat de Stichting in toenemende mate aanvragen voor ondersteuning van kindvriendelijke projecten van de kinderafdelingen uit de andere twee Nijmeegse ziekenhuizen ontving en ook omdat er een intensieve samenwerking tussen die ziekenhuizen bestaat, heeft het Bestuur besloten om haar werkgebied uit te breiden. De Stichting realiseert vanaf 2012 kindvriendelijke projecten voor alle kinderen, die in het Radboud Kinderziekenhuis, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis of de Sint Maartenskliniek zijn opgenomen. De naam ‘Stichting Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis St Radboud’ was daardoor niet meer actueel en is daarom gewijzigd in ‘Stichting Mijn Liefste Wens’, zoals de naam van onze website reeds was: www.mijnliefstewens.nl.

In het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboud UMC, op de kinderafdelingen van het CWZ en de kinderpolikliniek van de Sint Maartenskliniek staat het kind centraal. Een team van artsen, verpleegkundigen, andere zorgverleners, onderzoekers en vrijwilligers zet zich dagelijks in om kinderen de allerbeste behandeling te geven. Een groeiende groep van ernstig en chronisch zieke kinderen kampt met lichamelijke en/of psychische problemen. Eenmaal opgenomen in het ziekenhuis ontbreekt ook nog de vertrouwde omgeving van familie en vrienden. Aanvullende middelen zijn nodig om deze kinderen positieve aandacht en ontspanning te bieden, onderzoek te doen naar nieuwe behandelmethoden en ouders te begeleiden.

Beleidsplan

Het meest recente beleidsplan van de stichting Mijn Liefste Wens, wat het bestuur opgesteld heeft voor de komende jaren,  is hier te vinden: 
Beleidsplan