Menu

Over dit project

Met het CleftTalk project worden follow-up consulten en ondersteuning bij het tapen van de bovenlip voor kinderen met schisis geboden via teleconsulting. Het betreft hier redelijk frequente kortdurende consulten waarvoor de kinderen en de ouders nu niet meer naar het ziekenhuis hoefen te komen. Voor menig kind en ouder worden hiermee lange reisafstanden en wachttijden bespaard. Het is niet langer nodig om kinderen voor een follow-up consult uit hun vertrouwde omgeving te halen of – als zij wat ouder zijn – hiervoor school-, speel- en sporttijd te missen.