Menu

Over dit project

Het kind in het ziekenhuis is een uiterst kwetsbaar kind. Kwaliteit in zorgverlening kan op een positieve manier inspelen op deze bijzondere kwetsbaarheid. De Amerikaanse kinderarts Baruch Krauss uit Boston, meester in de omgang met angstige kinderen, heeft twee jaar geleden tevens aangetoond dat afleiding voor en tijdens een behandeling trauma's voorkomt, artsen en verpleegkundigen meer rust in hun werk geeft en dat het de zorg efficiënt maakt.

Vanuit deze gedachte heeft het Amalia kinderziekenhuis het project ‘Afleiding op de behandelkamers’ ontwikkeld.Met een prachtige projectie van een zwerm bewegende vogels op de muur worden patientjes die de behandeling spannend vinden afgeleid. De projectie is van hoge kwaliteit en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen en bij de eisen waaraan ons academisch ziekenhuis moet voldoen. 

Tijdspad: De bouw start tweede helft van dit jaar en loopt 1,5 tot 2 jaar door met als             onderdeel de diverse behandelkamers.