Menu

Harry Dirks en Jean Gardeniers zijn vanaf eind 2016 het Bestuur van de Stichting Mijn Liefste Wens komen versterken. Zij zijn in de plaats gekomen van Nancy Jacobs en Theo van Berkel die per 1 september 2018 het Bestuur van de St.MLW hebben verlaten. Beide vertrekkende bestuursleden hebben zich jaren en jaren ingezet voor de Stichting. Het Bestuur is met name grote dank verschuldigd aan Theo van Berkel als bestuurder van het eerste uur en als penningmeester van de St.MLW.