Menu

Wij zijn zeer content met drie studentes van de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN) die voor onze Stichting een project gaan uitvoeren. Het project betreft het in kaart brengen van zogenaamde ‘verdienmodellen’ voor onze Stichting. Met andere woorden waar kan de Stichting zich het beste op richten om gelden te genereren om haar wenselijke projecten te kunnen uitvoeren op de korte en lange termijn. Dit onderzoeksproject van de HAN is een van de activiteiten die de Stichting heeft uitgezet om ook op langere termijn nog projecten voor de drie ziekenhuizen te kunnen uitvoeren. De bodem van de ‘geldkist’ komt in zicht!!

Binnen 2 tot 3 maanden zal dit project worden afgerond.