Menu

Samenwerking met de HAN.

Vanmorgen 21 juli 2020  hebben drie studenten van de HAN hun stageverslag in de vorm van een Adviesrapport overhandigd en toegelicht aan het bestuur van de Stichting Mijn Liefste Wens. Dit is het tweede rapport sinds de samenwerking met de HAN is gestart in 2019, volgend op het Adviesrapport van Fedrick Christian & Dries Hazeleger onder leiding van docent Peter Rambags in 2019.

Drie studenten Bedrijfskunde hebben onderleiding van hun docent Joyce Bruil en ondersteuning van de stichting onderzoek gedaan naar en een Adviesrapport geschreven over het vergroten van de naamsbekendheid van onze stichting. 

Het aanbieden van en het toelichten en bespreken van het rapport gebeurde officieel vanmorgen tijdens een speciale bestuursbijeekomst bij Stef de Grood thuis op gepaste Corona-afstand. 

Linde Adema, Carina Dijkstra en Linde Regterink hebben een puik stuk werk geleverd waarin ze alle aspecten die van belang zijn of kunnen zijn bij het vergroten van onze naamsbekendheid en daardoor het vergroten van de mogelijkheden om donaties en sponsorgelden te verkrijgen te vergroten hebben onderzocht en beschreven. Zonder sponsorgelden en donaties kan de stichting niet bestaan en kunnen wij de kinderen in de drie Nijmeegse ziekenhuizen niet helpen hun verblijf wat te veraangenamen en angsten proberen weg te nemen..

Vanmorgen hebben ze het rapport en de aanbevelingen met ons besproken en toegelicht. We hebben flink gebrainstormd en veel nieuwe ideeën zijn geboren. Het vervolg en de praktische toepassingen van de aanbevelingen zullen in samenwerking met de HAN docenten en studenten verder worden uitgewerkt..

Stichting Mijn Liefste Wens is bijzonder blij met deze rapporten en dankt de HAN, docenten en studenten, voor deze zeer vruchtbare samenwerking.