Menu

Wij zijn zeer content met de drie studentes van de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN) die voor onze Stichting een project hebben uitgevoerd. Het project betreft het in kaart brengen van zogenaamde ‘verdienmodellen’ voor onze Stichting. Met andere woorden waar kan de Stichting zich het beste op richten om gelden te genereren om haar wenselijke projecten te kunnen uitvoeren op de korte en lange termijn. Dit onderzoeksproject van de HAN is een van de activiteiten die de Stichting heeft uitgezet om ook op langere termijn nog projecten voor de drie ziekenhuizen te kunnen uitvoeren. De bodem van de ‘geldkist’ is in zicht!! Ondanks de Corona crisis hebben de studenten het project afgerond en een mooi cijfer van de opleiding gekregen! Wij, als bestuur van de St.MLW, kunnen nu die  stappen zetten om meer bekendheid en aandacht te creëren  om daarmee meer donaties te kunnen genereren.