Menu

Na veel noeste arbeid van velen is het gelukt om op woendagochtend 21 november 2018 de schitterende Beweegtuin te gaan openen. Theo Schippers van de St.MLW: ‘wij omarmen deze prachtige Beweegtuin met zijn natuurlijke, groene uitstraling en speeltoestellen die uitdagen tot bewegen. De tuin zal er voor zorgen dat zieke kinderen zich wat beter gaan voelen en, daar waar het kan, hun helpen om eerder naar huis te kunnen gaan, want dat is natuurlijk hun liefste wens. We zien de twinkeling in de ogen van de kinderartsen als ze over de tuin praten en die zal er ook bij de kinderen komen. Het was even sparen, maar dankzij al die geweldige donateurs is het zover. Het is een pareltje geworden!.’

Voorafgaand aan deze opening is de realisatie in fasen gebeurd. Na het grondwerk zijn de speeltoestellen geplaatst en afgelopen oktober de beplanting. Een intiem terras en diverse looproutes, geschikt voor rolstoelers, spannende heuveltjes en nieuwe beplanting zijn aangebracht. Er is een veilige plek voor de allerkleinsten gemaakt en een wat uitdagendere ruimte, met een sportief parcours, voor de grotere kinderen.

Toespraak Theo Schippers

Welkom dames en heren hier bij de officiële opening van de Beweegtuin voor kinderen van het CWZ.

“Een gezond kind heeft duizend wensen, een ziek kind maar één…” (en dat is natuurlijk snel beter worden)..

Met deze slogan heeft Stichting Mijn Liefste Wens al vele projecten in de Nijmeegse ziekenhuizen gerealiseerd, want het welzijn van die zieke kinderen gaat ons als bestuur zeer ter harte.

Er zijn kleine en grote goede zaken voor de kinderen gerealiseerd zoals: kindvriendelijke aankleding van ruimtes, bergen speelgoed, een dummi MRI apparaat om hen te laten wennen, een prachtige aankleding van de kinderafdeling hier bij het CWZ en soms gewoon leuke spelletjes enz, enz, allemaal binnen de doelstelling van de stichting om hen beter te laten voelen en eerder aangesterkt te kunnen zijn.

Deze fantastisch mooie Beweegtuin is best al even geleden in aanvraag gekomen bij onze stichting. We hebben samen met het CWZ overlegd hoe het zou worden en vooral gepuzzeld hoe we dit samen mogelijk konden maken. Het principe is dat het ziekenhuis aangeeft wat nodig is (het beste past) en dat de stichting Mijn Liefste Wens, samen met die fantastische sponsors van ons, de financiering rond krijgen. Wij vonden hen en soms vonden die sponsoren ons zelfs !

Het heeft best wat tijd gekost om te sparen en parallel is de Beweegtuin doorontwikkeld met een fantastisch natuurlijk aangelegde Beweegtuin als resultaat.

Ik kan u ook vertellen dat ik behoorlijk trots op onze bestuursleden ben die zijn blijven geloven en volharden om dit voor elkaar te krijgen. Met name wil ik de goede samenwerking met de RvB van het CWZ, haar stichting Vrienden van het CWZ, het management en de artsen noemen.

Ik vind het een eer dat ik, als voorzitter van de Stichting Mijn Liefste Wens, deze Beweegtuin mede mag openen. Het is een fantastische plek voor vooral de kinderen van het CWZ die hier, waar het kan, kunnen spelen en weer even gewoon kind kunnen zijn.

Theo Schippers