Menu

Moneymakers project van leerlingen Canisius College is een groot succes voor Stichting mijn Liefste Wens. Leerlingen van de derde klas mavo havo en vwo hebben een bedrag van rond de vijfduizend euro voor het goede doel weten te scoren met initiatieven van kleine bedrijfjes op te zetten en winst te halen in een korte tijd.

Op 16 juli 2019 Money makers van het Canisius College sturen wederom een gift
Het project Money makers van leerlingen van het Canisus College heeft wederom een gift gedaan vanuit de opbrengsten van het Money makers project. Deze keer was de opbrengst bestemd voor het zieke kind in Nijmegen. De leerlingen hebben allerlei manieren bedacht om money te verwerven. Zo hebben sommige teams van leerlingen zeer creatief het volgende onder andere gerealiseerd: een rad van fortuin, bedrukte tasjes, kaasplankjes met logo, koffie met stroopwafels, yoghurt bekers met fruit etc. ,  etc.
En dat bracht allemaal flink wat inkomsten binnen. Het is al verschillende jaren op rij dat de leerlingen van het Canisius College deze actie doen en de opbrengst bestemmen voor het zieke kind in Nijmegen. In goede samenwerking met docent Ali Salur, die coördinator is voor het Money makers, heeft Stichting Mijn Liefste Wens deze gelden samenvoegen met andere giften om de prachtige beweegtuin in het CWZ ziekenhuis te realiseren. Dank aan alle leerlingen en de school.