Menu

Onze voorzitter Theo Schippers is vrijdag 26 april j.l. onderscheiden met het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. De toespraak en het opspelden van de onderscheiding vonden plaats in zijn eigen huis te Bakel door de burgemeester M. van Veen van de Gemeente Gemert-Bakel. Uiteraard in het bijzijn van zijn familie, vrienden en collegabestuursleden van de Stichting Mijn Liefste Wens. Met name zijn jarenlange inzet, om projecten te realiseren in de Nijmeegse ziekenhuizen om alle zieke kinderen even het ziek zijn te kunnen verzachten cq vergeten, heeft de Koning behaagt Theo deze onderscheiding te geven.