Menu

Voor het vierde jaar achtereen ontvangt de Stichting Mijn Liefste Wens de aandacht en ondersteuning van het 38e Internationale Jeugdvoetbal SV Heumen. Evenals voorgaande jaren is ook nu iedere bijdrage om onze projecten te realiseren van harte welkom. De opbrengsten door SV Heumen van de voorgaande jaren zijn toegevoegd aan het reeds gerealiseerde project voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis ‘een kind- en speelvriendelijke tuin’.

In het verlengde van de tuin voor het CWZ heeft de Stichting Mijn Liefste Wens een dergelijke speeltuin voor de kinderen in de Sint Maartenskliniek voor ogen. Met een cheque van € 2.150 in haar hand poseert onze secretaresse Cindy samen met de organisatoren van het international voetbalternooi SV Heumen. Dit schitterende bedrag wordt toegevoegd aan het spaarpotje voor de speeltuin in de Sint Maartenskliniek.