Menu

Kinderfysiotherapie participeert in het Expertiseteam CF van het Amalia Kinderziekenhuis RadboudUMC Nijmegen. De ruim 60 kinderen met CF die het Centrum regulier minimaal vier keer per jaar poliklinisch bezoeken, worden ook allemaal twee keer per jaar door de kinderfysiotherapie geconsulteerd. Bij deze consulten vinden steeds inspanningsonderzoeken en adviezen over oa, inspanning plaats. Deze onderzoeken werden gedaan met behulp van een loopband programma, maar er was sterk de behoefte aan fietsergometers, met voor kinderen adequate instellingsmogelijkheden en aantrekkelijkheid.