Menu

Tijdens een receptie op vrijdagmiddag 5 april jl vierde kinderarts Esmeralda Spanjaards haar 25 jaar in dienst zijn van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Sinds 2009 is zij tevens verbonden, als adviseur namens het CWZ, aan onze Stichting Mijn Liefste Wens. Via haar worden gewenste projecten voor het CZW bij de Stichting MLW ingediend. Door haar inzet en doorzettingsvermogen is de ‘beweegtuin’ in het CWZ, mede gefinancierd door de Stichting MLW, in 2018 gerealiseerd. Het was dan ook een genoegen om haar onderstaand schilderij, die een impressie van de beweegtuin laat zien, tijdens de receptie te overhandigen.