Menu

Over dit project

Projectomschrijving: Fietsergometers

De aanschaf van twee fietsergometers (fietsen) met meetinstrumentaria voor onze belangrijke doelgroep kinderen met cystic fibrosis (CF).

Kinderfysiotherapie participeert in het Expertiseteam CF van het Amalia Kinderziekenhuis RadboudUMC Nijmegen. De ruim 60 kinderen met CF die het Centrum regulier minimaal vier keer per iaar poliklinisch bezoeken,worden ook allemaal twee keer per jaar door de kinderfysiotherapie geconsulteerd. Bij deze consulten vinden steeds inspanningsonderzoeken en adviezen over oa, inspanning plaats. Deze onderzzoeken werden gedaan met behulp van een loopband programma, maar er was sterk de behoefte aan fietsergometers, met voor kinderen adequate instellingsmogelijkheden en aantrekkelijkheid.

Na enige tijd op zoeken naar geschikte ergometers ("hometrainers") en zijn deze nu gevonden bij de firma Procare.

Om deze voor de hele groep kinderen van 4 tot 18 jaar te kunnen gebruiken, zijn 2  verschillende fietsen nodig, t.w. de Lode ergometer Corival Pediatric en de Lode Corival 2 Rehab P met kinderoptie. Deze fietsen worden niet alleen gebruikt voor de reguliere onderzoeken, maar óók ingezet voor advies over trainíng en het uitvoeren van training tijdens klinische opnamen van kinderen met CF. Daartoe is het nodig de motivatie van de kinderen te verhogen. Het fietsen moet zo lang en zo vaak mogelijk aantrekkelijk blijven om dit te doen, Dit kan d.m.v. de toevoeging van de soft- en hardware "fietslabyrint"; hierbij kunnen interactieve lietstochten op het scherm worden gemaakt.

De Stichting MLW heeft deze virtuele uitbreiding van de fietsergometers gesponsord voor een bedrag van 7500 € .

Het hele virtuele gebeuren gesponsord en het fietsen is voor de kinderen aantrekkelijk gemaakt zodat diagnose, behandeling en training kindvriendelijk verloopt!

Locatie : Amalia kinderziekenhuis, afdeling fysiotherapieis