Wisselingen in Bestuur Stichting Mijn Liefste Wens

Harry Dirks en Jean Gardeniers zijn vanaf eind 2016 het Bestuur van de Stichting
Mijn Liefste Wens komen versterken. Zij zijn in de plaats gekomen van Nancy Jacobs
en Theo van Berkel die per 1 september 2018 het Bestuur van de St.MLW hebben
verlaten. Beide vertrekkende bestuursleden hebben zich jaren en jaren ingezet voor
de Stichting. Het Bestuur is met name grote dank verschuldigd aan Theo van Berkel
als bestuurder van het eerste uur en als penningmeester van de St.MLW.