Stichting Mijn Liefste Wens versus Rabo Clubkascampagne

De Stichting Mijn Liefste Wens behoort bij de uitverkorenen die zijn ingeloot voor de Rabobank Clubkascampagne 2019. Met de Rabobank Clubkascampagne ondersteunt Rabobank Rijk van Nijmegen het stichtings- en verenigingsleven in de regio. De Rabobank stelt hiervoor een deel van de winst beschikbaar. In 2019 is dit maar liefst € 250.000,-. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt over de verenigingen en stichtingen die meedoen.

Bestedingsdoel
Het geld, dat we mogelijk ontvangen met deze clubkascampagne, besteden we aan projecten die wij nog graag wensen te realiseren op de kinderafdelingen van de drie Nijmeegse ziekenhuizen.

Wat kunt u doen?
Leden van Rabobank Rijk van Nijmegen mogen van 14 mei tot 29 mei 2019 stemmen via de stem site van de Rabobank op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per vereniging of stichting uitbrengen. Bankiert u bij Rabobank Rijk van Nijmegen? Check dan of u lid bent. Dit kunt u zien in de Rabo App. bij zelf regelen, profiel, contactgegevens wijzigen. Onder uw persoonlijke gegevens staat of men lid is. Of log in bij Rabo Internetbankieren en kijk bij zelf regelen.

Met uw hulp maken wij kans op een gift uit de Rabo Clubkascampagne? Dus stem als lid van de Rabobank op de Stichting Mijn Liefste Wens! Doen!

Namens alle zieke kindjes in de drie Nijmeegse ziekenhuizen alvast bedankt!