Start bouw Beweegtuin Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Woensdag 13 juni jl is een start gemaakt met de bouw van de Beweegtuin in het
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.
Hierbij waren sponsoren, donateurs, architect, bouwers, personeel en vele anderen
aanwezig. Gosse van de Veen (lid RvB Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en Theo
Schippers (voorzitter Stichting Mijn Liefste Wens) onthulden een bord waarop alle
‘sponsoren’ staan afgebeeld die de realisatie van deze bouw mogelijk hebben
gemaakt.
Na afloop werd een toost uitgebracht op de bouw en werd de hoop uitgesproken de
Beweegtuin in het najaar te kunnen openen.