Kinder Diabetes Centrum Nijmegen

Op 19 december 2016 kregen wij vanuit het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen te horen dat stichting Mijn Liefste Wens ons ondersteunt bij ons project om ouders van kinderen en jongeren met diabetes te coachen richting zelfstandigheid. Met de gelden vanuit stichting Mijn Liefste Wens is het mogelijk om een gebruiksvriendelijke, toegankelijke web app te ontwikkelen. Met deze web app kunnen kinderen, jongeren, ouders en andere betrokkenen op elk moment van de dag en op elke willekeurige plek informatie vinden over de zelfstandigheidsontwikkeling bij diabetes. Deze ontwikkeling is momenteel in volle gang en de web app begint vorm te krijgen. We verwachten de web app rond oktober te kunnen lanceren.

Inmiddels is het alweer enige jaren geleden dat het diabetesbordspel mede dankzij de royale financiële ondersteuning van Stichting Mijn Liefst Wens professioneel vormgegeven en geproduceerd kon worden. Hierdoor hebben we dit spel vanuit het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen beschikbaar kunnen stellen voor alle diabetescentra in Nederland. De hulpverleners van de diabetescentra hebben op locatie een workshop gekregen hoe ze het spel effectief kunnen inzetten en hoe het een plek kan krijgen binnen hun reguliere behandelaanbod. Ook in
een later stadium is er tijdens een symposium dat georganiseerd werd door het KDCN een
vervolgworkshop over gegeven, waarin opnieuw geoefend werd en andere toepassingen
aan bod zijn gekomen. Het is mooi om te zien hoe elk centra er een heel eigen manier voor
heeft gevonden om het spel in te zetten. Het blijft een waardevol instrument om jonge
diabetespatiënten onderling en met hun hulpverleners op een heel andere manier
in gesprek te laten gaan over de impact die diabetes op hun leven heeft.