Geld inzamel actie

Sophie en Mila van 7 jaar oud hebben uit eigen initiatief geld ingezameld voor de Stichting Mijn Liefste Wens .Zij zijn vooral druk geweest met winkeltjes en het verkopen van spullen op de rommelmarkt.
Woensdag 13 juli jl. zijn zij in het CWZ geweest om de opbrengst te doneren. Gerry Evers (bestuurslid) was aanwezig om de donatie in ontvangst te nemen. Ook hebben de kinderen een bezoek gebracht aan de kinderpoli om de Giant-Tablet te bekijken, die dankzij donaties door onze stichting is gerealiseerd.