Thuisconsult voor kinderen met schisis via beveiligde internetverbinding

Donate Now

Met het CleftTalk project worden follow-up consulten en ondersteuning bij het tapen van de bovenlip voor kinderen met schisis geboden via teleconsulting  Het betreft hier redelijk frequente kortdurende consulten waarvoor de kinderen en de ouders nu niet meer naar het ziekenhuis hoefen te komen. Voor menig kind en ouder worden hiermee lange reisafstanden en wachttijden bespaard. Het is niet langer nodig om kinderen voor een follow-up consult uit hun vertrouwde omgeving te halen of Рals zij wat ouder zijn Рhiervoor school-, speel- en sporttijd te missen.